Åter
  föregående
nästa
Perl logo
Beställning

Snälltågsvagn SJ litt DFo29 / Do48

092 SJ DFo29 modellfoto
DFo1 från åren 1891–1902 blev på 1920-talet moderniserade och försågs därvid med tryckluftbroms, modernare boggier och elektrisk belysning. Däremot behölls de öppna plattformarna. De fick littera DFo29. En del vagnar ändrades på 1940-talet till rena postvagnar och fick littera Do48.
   Med byggsatsen följer ett dekalark med båda märkningsalternativen. Byggsatsen i leveransutförande, se
083.
   
   
SJ post- och resgodsvagn litt DFo29 092
   

Foto på en modell under byggnad som en nöjd kund har sänt oss.
Foto på ett snälltåg på 1940-talet, byggt av Bengt Nylén.

     
Per E Lindgren, Aspvägen 27, S-14771 Grödinge, Sweden Telefon e-mail
Showroom: Kyrkvärdsvägen 37, Segersjö/Tumba +46-(0)8 530 35350 per@perlmodell.se