Åter
  föregående
nästa
 

Exempel på en bygganvisning
Vagnskorg och underrede

Numreringen av delarna hänförs till sprängskissen på föregående sida och startar oftast med vagnskorgen och följs av underredet. Avsevärda avvikelser förekommer t ex på olika slag av godsvagnar och på lokmodeller.
  
  
Vagnskorg
 • Passa och löd samman sidorna (1) med gavlarna (2). Passa samtidigt in taket (3) som dessförinnan riktats och justerats till perfekt form, de två stagen i lanterninurtaget skall avlägsnas. Epoxylimma taket utefter kanterna. Kolla noga att korgen inte blir skev.
 • Mellanväggarna (4) och (5) passas in. Notera att väggens underkant måste sluta 1 mm högre än sidornas underkant för att bottenplåten ska rymmas. Limma fast mellanväggarna, eller löd försiktigt då sidorna lätt slår sig vid för stark värmE
 • Toalettväggen (6) bockas och löds fast i rätt hörn, se ritningen. Notera även här nivån på underkanten.
 • De två korgfästena (7) bockas. Muttrarna (8) löds fast i fästena och de färdiga fästena löds i ursparningarna i gavlarna.
 • Takkonsolerna (9) löds eller limmas fast.
 • Lanterninens sidor (10), gavlar (11) och tak (12) löds samman och passas in i urtaget i vagnstaket.
 • Ventilatorerna (13) löds fast i lanterninsidorna.
 • Lampventilatorerna (14), skorstenarna till kaminerna (15) och luftblandaren (16) till gasbelysningen löds eller limmas fast.
 • Lampventilatorerna (17) limmas i vagnstaket, en över toaletten och en över plattformen i passageraränden. Hålet i taket över resgodsänden spacklas igen.
 • I passageraränden limmas en belysningsarmatur för plattformen (18).
 • På gavlarna ska ledstänger (19) monteras, de görs av 0,4 mm tråd som bockas till rätt form och löd fast från insidan.
 • Handräcken (20) på sidodörrarna bockas av 0,4 mm tråd, som löds fast från insidan.
 • Slutsignalhållarna (21) löds fast från insidan.
 • Gör rent vagnskorgen i vatten med lite diskmedel, skölj noga. Låt torka ordentligt på en varm plats.
 • Spruta vagnskorgens in- och utsidor med primer. Vanlig bilprimer är utmärkt till detta, men tunt.
 • Invändigt bör vagnskorgen målas ljust beige
 • Vagnskorgen maskas under takkanten. Spruta taket mörkgrått. Avlägsna tejpen direkt efter målningen.
 • Fönsterkarmarna, de neretsade partierna runt fönstren, målas brungula. Detta går lätt om färgen tunnas en aning med terpentin.
 • Alla ledstänger, takkonsolerna och slutsignalhållarna målas svarta. Plattformslampan målas rödbrun, lampglaset målas silver liksom dörrarnas handtag.
 • Märkningen ska nu appliceras. Dekalarket är av typ gnuggis och arbetet sker enligt följande: Placera arket med respektive tecken på avsedd plats. Gnugga över tecknet med ett trubbigt föremål, t ex en penna. Arket måste hållas helt stilla tills hela tecknet har släppt från bärarket.
 • Spruta vagnskorgen med sidenmatt eller matt lack.
 • Celluloidbitar i lämpliga storlekar limmas för insidan av fönstren. Toalettfönstret matteras från insidan, ett fingradat sandpapper är utmärkt till detta jobb.

Underrede

Underredet till denna vagn är konstruerat för att möjliggöra en "trepunktslagring" av hjulaxlarna, detta ger en viss rörlighet på hjulaxlarna och därmed en bättre följsamhet vid ojämnheter i spåret.

 • Mitt över mittpunkten på bottenplattan (22) löds hållaren (23) för fjädertråden, med flikarna nedvikta.
 • De inre långbalkarna (24) och de yttre långbalkarna (25) löds fast i slitsarna på bottenplattan (22).
 • Löd fast buffertbalkarna (26). Kopplarhandtaget med urtag för bromsskruven ska placeras i rätt ände, se skiss och ritning. Bocka ut kopplarhandtagen en aning och kolla att botten inte blir skev.
 • Löd fast fotstegshållarna (27).
 • Rambalksunderkanterna (28) med korgkonsoler passas in och löds fast, kant i kant med balkarnas insidor. Bocka ner korgkonsolerna mot golvet och löd fast dem. Bocka skyltarna för bromslastvikten, rakt ner.
 • Bocka axelhållarna (29). Passa in lagerboxarna (30), se till att de kommer mitt för hålen i axelhållarna.
 • Bocka bromsbackarna (31) och löd fast dem i axelhållarna.
 • Bocka krysstagen (32) och löd dem i hålen i bromsbackarna. Justera med en hjulaxel som mall.
 • Slipa rent utsidan av bromsbackarna och limma fast de detaljerade bromsklossarna (33).
 • Fångjärnen (34) görs av 0,3 mm tråd som bockas till rätt form, alla åtta skall bli lika, löd därefter fast dem i axelhållarna.
 • Bocka ner de små flikarna mitt på axelhållardelen. Löd fjädertråden (35) i den ena axelhållaren.
 • Märk ut rätt axelavstånd på t ex ett papper, placera ut axelhållarna och löd fast fjädertråden i den andra.
 • Limma remsor av gummiband (36) på axelhållarnas anliggningsytor mot bottenplattan, ca 1 mm tjocka. Två remsor i ytterkanterna på den ena och en remsa i mitten på den andra axelhållaren.
 • Lägg axelhållarna på plats i underredet och löd fast fjädertråden i hållaren (23).
 • Gummibanden kommer att ge vagnen en mjukare gång och reducerar därmed det skrammel som gärna uppstår på metallvagnar. Sätt i hjulen, provrulla och gör eventuella justeringar. Kontrollera också höjden, från rälsöverkant till buffertcentrum skall det vara 12 mm.
 • Detaljera nu underredet med bromscylinder (37) och hållare (38) som löds samman. Luftbehållare (39) och hållare (40) som också löds samman. Delarna monteras därefter enligt ritningen på underredet.
 • Ledningen (41) mellan bromscylinder och behållare görs av 0,5 mm tråd.
 • Mellan krysstagen (32) och bromscylindern (37) löds en 0,5 mm tråd (42).
 • Gastubens hållare (43) bockas och löds på rätt plats på bottenplattan. Gastuben (44) passas in i hållaren och löds fast. Fångjärnet (45) görs av 0,3 mm tråd som bockas och fästs i rambalkens innerkant.
 • Fjäderpaketen (46) löds fast i rambalksunderkanterna (28). Det skall vara ett litet mellanrum mellan fjäder och lagerbox då vagnen står på plant underlag. Kolla rullningen och ta sedan bort hjulen.
 • Fotstegen (47) och därefter (48) löds fast i hållarna (27).
 • Fotstegens till resgodsavdelningen hållare görs av 0,5 mm tråd (49) som bockas och löds fast i hålen i rambalkarna. Löd sedan fast fotstegen (50), var noga så de kommer rakt.
 • Tvärbalkarna (51) löds fast på rätt platser och vända åt rätt håll.
 • Buffertbalkarna detaljeras med buffertar (52) och koppelkrok (53). Om fjädrande buffertar och originalkoppelimitationer ska monteras bör detta anstå till efter målningen.
 • Slangkopplingar för tryckluft (54) löds fast under buffertbalkarna. Om standardkoppel ska användas, se upp då dessa ofta inte får plats mellan luftslangarna, som således måste uteslutas.
 • Fångjärnen (55) för bromsrörelsen finns på etsplåten eller så kan de göras av 0,3 mm tråd.
 • Bromslastviktsväxeln består av två skyltar som är etsade på rambalksunderkanterna (28), dessa bockas rakt ner. Genom dessa träs en 0,3 mm tråd (56) som på utsidorna bockas i en vinkel, som reglagehandtag.
 • Placera toalettavloppsröret (57) på rätt plats och löd fast det.
 • För standardkoppel monteras hållaren (A) samman med NEM-fickan (B). Sätt i niten (C) och värm fast den. Eller löd fast en M2 mutter under hållaren. Bocka ner hållarens fästflik, justera höjden och fäst fliken mot botten och andra änden mot buffertbalken. Därefter vrids fickan till rätt position och fjädringsfunktionen justeras in. Eller skruva fast fickan med en försänkt M2 x 3 skruv som försänks i fickan, den kan då lossas och återmonteras efter målningen.
 • Innan plattformsräckena med grindar monteras ska alla lödställen på ovansidan av bottenplåten slipas rena. Underredet och vagnskorgen passas ihop, vända åt rätt håll. Skruva ihop dem.
 • Bocka plattformsräckena med vidhängande plattformsgolv (58), passa in dem mot gavlarna, men inte under. Löd fast dem i underredet och ta sedan bort korgen.
 • Löd fast grindarna (59) i plattformsräckena. Övergångsbryggorna (60) bockas och löds fast i buffertbalken.
 • Löd fast bromsveven (61). En stång mellan veven och bromscylindern kan göras av 0,5 mm tråd.
 • El-värmekablarna (62) bockas till rätt form och löds fast i plattformsräckenas (högra) hörn. De ska gå i en båge på buffertens utsida och fästas i rambalken bakom fotsteget.
 • Efter noggrann rengöring sprutas hela underredet med primer, tunnt.
 • Hela underredet målas svart. Sprutmålning är avgjort bäst.
 • Plattformsräcken målas rödbruna. Plåtfyllningarna ska vara rödbruna, de utstående detaljerna svarta.
 • Handtagen på luftslangkopplingarna och skyltarna till bromsviktsväxeln målas röda.
    
   
Per E Lindgren, Sandavägen 1 C, S-14771 Grödinge, Sweden Telefon e-mail
Showroom: Kyrkvärdsvägen 37, Segersjö/Tumba +46-(0)8 530 35350 per@perlmodell.se